Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 26 april

18 APR 2020 06:47
Årsmöte Söndagen den 26 april 13:00
Plats: Dojon på Tallmätargatan 3

Anmälan senast fredagen den 24 april (This is a mailto link)

Vi följer riktlinjerna vilket innebär att vi har en maxgräns på samtidiga deltagare i dojon

Välkomna
  • Skapad: 18 APR 2020 06:47

Punkter på årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) en revisor och en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Det får vara en lekmannarevisor;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor.

Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Västerås JJK - Budo & Kampsport
Tallmätargatan 3
72134 Västerås

Besöksadress:
Tallmätargatan 3
72134 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: vasterasjujutsuklubb...

Se all info