Hoppa till sidans innehåll

Vad gäller vid självförsvar?

LAGEN OCH SJÄLVFÖRSVAR

NÖDVÄRN

Det vi i dagligt tal kallar "självförsvar" heter i lagtexten "nödvärn". Nödvärn behandlas i Brottsbalkens 24 kapitel, 1§.

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtages på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse:

Tre villkor för nödvärnsrätt.

1. Det skall föreligga ett angrepp

2. Det skall vara aktuellt

3. Försvaret skall vara nödvändigt

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att rätt till nödvärn skall föreligga.

Använd aldrig mer våld än vad som är absolut nödvändigt för att försvara dig mot ett angrepp.

Postadress:
Västerås JJK - Budo och Kampsport
Tallmätargatan 3
72134 Västerås

Besöksadress:
Tallmätargatan 3
72134 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: vasterasjujutsuklubb...

Se all info