Avgifter

Träningsavgiften betalar man senast en månad efter påbörjat träning. Är inte träningsavgiften betald är utövaren inte försäkrad. Dessutom får inte utövare gradera.

Om man bestämmer sig för att bli medlem så fyller man i en medlemsregistrering och betalar in träningsavgift på Västerås Ju-jutsuklubbs bankgirokonto 5396-1918. Eller Swish nr 123454 77 58 (kontrollera att det står Västerås Ju-jutsu klubb)

  • Knattar: 6 – 8 år, 400 kr/termin
  • Barn: 9 – 13 år, 500 kr/termin
  • Ungdom: 14 – 19 år tränar i vuxengrupperna, 700 kr/termin
  • Vuxna: 19 år och uppåt 1000 kr/termin
  • Till träningsavgiften så betalas en medlemsavgift om 100kr/år
  • Ange fullständigt personnummer som betalningsreferens.

Medlemsregistreringen fås av instruktörer.

Utöver träningsavgiften har vi graderingsavgifter vid gradering.

  • Knattar 125 kr
  • Barn 9+ 175kr
  • Vuxna 250 kr