Ju-jutsu Kai

Ju-jutsu Kai (https://www.ju-jutsukai.se/) är främst en självförsvarsinriktad budosport. Träningen bedrivs i en Dojo (träningslokal) och klädseln är Gi (träningsdräkt) bestående av en jacka och byxor.

Ju-jutsu Kai har två graderingssystem, ett för barn och ett för vuxna.

Vuxensystemet är uppdelat på 6 kyugrader (elevgrader) och 10 dangrader (svartbältesgrader).

Barnsystemet är uppdelat på 6 mongrader.

För att gradera i vuxensystemet så måste man ha fyllt minst 14 år. För att gradera i barnsystemet så måste man vara minst 9 år. För att gradera till dangrader måste man ha fyllt minst 18 år

Ju-jutsu Kais historiska rötter

Vill man spåra Ju-jutsu Kais historiska rötter kan man söka dem inom modern judo (som i sin tur har sina rötter främst inom Kito ryu med sina kasttekniker och Tenjin Shinyo ryu med sina fasthållningstekniker).

Till rötterna hör också den ju-jutsu Viking Cronholm förde med sig från sina studier, den ju-jutsu Kurt Durewall lärt sig av Kiyose Nakae och vidareutvecklat till en egen stil samt Raymond Cocatres ju-jutsu, i sin tur inspirerat av Minoru Mochizuki.

Till detta kan läggas Hans Gregers träning i judo, wado ryu karate och aikido. Men det är inte en fråga om att nedärva tekniker i exakt det utförande de haft. Teknikerna har modifierats och utvecklats genom Hans Gregers arbete med att utveckla självskyddssystem för kriminalvård, väktare och livvakter.

Den moderna ju-jutsun inom Ju-jutsu Kai är således ett ju-jutsusystem som har hämtat tekniker från många håll och valt ut dem så att de är effektiva för sitt ändamål. Därmed är Ju-jutsu Kai ett ”gendai ju-jutsu”, d.v.s. ett modernt och västerländskt självförsvarssystem i motsats till de japanska koryu-system, för vilka det är viktigast att bevara teknikerna oförändrade genom tiderna.
År 2005 slutfördes en omfattande revidering av Ju-jutsu Kais graderingssystem.

Den senaste revideringen innebär mer påtaglig självförsvarsinriktning med hög kvalitet, samtidigt som Ju-jutsu Kai blivit mer medveten om sin uppgift som bärare av ju-jutsuns traditioner, japanska och svenska.