Peter Cronstrand

Peter Cronstrand

Huvudinstruktör, C-instruktör, Svart bälte 1 Dan - Vuxna Avancerade och nybörjare

William Harthey

William Harthey

C-instruktör samt Huvudinstruktör för barn, blått bälte 2 kyu, Svart bälte 1Dan shotokan karate - Knattar, barn, Avance barn och nybörjare vuxna

Jonas Tallbacka

Jonas Tallbacka

B-instruktör, brunt bälte 1 kyu, - Knattar, barn och avance barn

Erik Larsson

Erik Larsson

b-instruktör, svart bälte, 1 dan - Vuxna Avancerade och nybörjare

Pär Geffen

Pär Geffen

b-instruktör, svart bälte, 1 dan - Vuxna Avancerade och nybörjare