Gradering söndagen den 4:e juni för både barn och vuxna.

Knattar: 09:00-10:15

Barn nybörjare & gult: 10:30-11:45

Barn avance: 12:00-13:30

Vuxna från 14 & uppåt: 14:00-16:30

Glöm inte att graderingsavgiften ska vara betald innan graderingen påbörjas!
Barn under 9 år: 125 kr
Över 9 år: 175 kr
Vuxna & ungdomar från 14 och uppåt: 275 kr