I helgen fick klubben tre nya c-instruktörer efter en mycket givande 3-dagarskurs med Tony Hansson, 8 dan, i Uppsala.