Det har skett ett antal mindre justeringar av schemat till hösten. Bland annat kör vuxengrupperna en kvart längre och vi har även en ny ungdomsgrupp på söndagar för de som fyllt 14.