Städdag söndagen den 15:e januari kl. 10.
Som vanligt, ju fler vi är desto snabbare…