När det gäller barnen kan ni kontakta ansvarig instruktör för mera information om vad som gäller. Vi har rullande integ för barnen i mån av plats. Nybörjare barn måste vara fyllda 6 år och tränar söndagar kl 09:00 – 10:00. Ansvarige är William.